Kvalitetno • Pouzdano • Profesionalno
S.E.Ver kd
Rumenački put 58, 21000 Novi Sad
Tel: 021/ 518-507, Fax: 021/ 518-509
www.severkd.co.rs
 
 
Naši partneri
 
www.pfeuffer.com
 
 
 
 
 
 
  Proizvodni program » Filtracija i brzi testovi

• Filter papiri, membran filteri, ekstrakcione čaure, pH indikator trake,
test trake za kvalitativne i semi-kvantitativne analize, reagens kitovi

 
   Kontakt osoba: Edita Vuglec | severkd@eunet.rs | 064/ 1143-570
 
Korisnici proizvoda iz programa filtracije i brzih testova su semenske laboratorije,
pivare i sladare, hemijske laboratorije u prehrambenoj i drugim industrijama.
 
• FILTRACIJA - Macherey Nagel (MN)
Filter papiri » Tehnički filter papir » MN 651/120
Filter papiri » Kvalitativno-analitički filter papir » MN 614, MN 615, MN 616, MN 751
Filter papiri » Kvantitativni filter papir » MN 640w, MN 640m, MN 640d i drugi

Filter papiri » Od staklenih vlakana » MN GF-1, GF-2, GF-3, 85/90 BF i drugi

Filter papiri »
Membran filteri CM » PORAFIL
Jednokratni filteri » CHROMAFIL Ster | CHROMAFIL
Ekstrakcione čaure » MN ekstrakcione čaure - hilzne
 
 
• BRZI TESTOVI - Macherey Nagel (MN)
pH indikator trake » pH-Fix
pH indikator trake » PEHANON
Test trake » Za kvalitativne analize
Test trake za semi-kvantitativne analize » QUANTOFIX: Peroxid 25 | Arsenic 10, Ascorbic Acid, Chlorine | AQUADUR i drugi
 
 


Copyright © S.E.Ver - Novi Sad • All rights reserved